folder НАБАВКА

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf одлука о обустави поступка 404-105/2017-IV НОВО

4 Преузимане

Преузми (pdf, 105 KB)

odluka o obustavi postupka 404-105-2017-IV.pdf

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-111/2017-IV

11 Преузимане

Преузми (zip, 541 KB)

poziv i konk JNMV br 404-111-2017-IV.zip

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

ЗА РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ РОМСКИХ ПОРОДИЦА

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-108/2017-IV

8 Преузимане

Преузми (zip, 596 KB)

POZIV I KONKURSNA 404-108-2017-IV.zip

УКЛАЊАЊЕ, ТРАНСПОРТ И УНИШТАВАЊЕ ЛЕШЕВА И ОТПАДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, ЈН бр. 404-108/2017-IV

archive Позив и конкурсна документација за ЈНМВ 404-105/2017-IV

34 Преузимане

Преузми (zip, 563 KB)

POZIV I KONKURSNA JNMV br-404-105-2017-IV.zip

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-95/2017-IV

15 Преузимане

Преузми (zip, 549 KB)

JN 404-95-2017-IV II faza signalizacija.zip

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  - II  ФАЗА

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-96/2017-IV

32 Преузимане

Преузми (zip, 539 KB)

JN klizaliste 404-96-2017-IV.zip

archive Анекс 2 Регионални срамбени пројекат мали грант за ЈН

35 Преузимане

Преузми (zip, 299 KB)

Aneks 2-Regionalni stambeni projekat mali grant za JN.zip

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-61/2017-II

35 Преузимане

Преузми (zip, 563 KB)

Poziv i konkursna 404-61-2017-II.zip

Набавка грађевинског материјала, намештаја  и електричних уређаја за 10  Набавка грађевинског материјала, намештаја  и електричних уређаја за 10  сеоских домаћинстава Programme – RHP-W4-CMG/COMP4-2015

pdf Питање и одговори II 404-90/2017-IV

31 Преузимање

Преузми (pdf, 294 KB)

pitanje i odgovor - II -404-90-2017-IV.pdf

archive ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 404-90/2017-IV

57 Преузимане

Преузми (zip, 238 KB)

Izmena-dopuna-produzenje 404-90-2017-IV.zip

pdf Питање и одговори I 404-90/2017-IV

35 Преузимане

Преузми (pdf, 268 KB)

pitanje i odgovor I 404-90-2017-IV .pdf

pdf ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 404-60/2017-IV

55 Преузимане

Преузми (pdf, 105 KB)

odluka o izmeni ug 404-60-2017-IV.pdf

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-84/2017-IV

66 Преузимане

Преузми (zip, 569 KB)

Poziv i konkursna 404-84-2017-IV.zip

за јавну набавку мале вредности – Наставак изградње капеле у Гају: Грађевински и грађевинско занатски радови за јавну набавку мале вредности – Наставак изградње капеле у Гају: Грађевински и грађевинско занатски радови ЈН бр. 404-84/2017-IV [редни број јавне набавке: 1.3.1-III/2017]

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-67/2017-IV85

42 Преузимане

Преузми (zip, 773 KB)

Poziv i konkursna 404-85-2017-IV.zip

САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ  У БЛОКУ 116 (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) У КОВИНУ – II ФАЗА

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-79/2017-IV

76 Преузимане

Преузми (rar, 708 KB)

poziv i konkursna 404-79-2017-IV vodomeri.rar

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-77/2017-IV

59 Преузимане

Преузми (zip, 861 KB)

Poziv i konkursna 404-77-2017-IV.zip

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2017/2018

archive Конкурсна документација II фаза 404-78/2017-IV

85 Преузимане

Преузми (zip, 743 KB)

Konkurnsna i nabavka IIfaza 404-78-2017-IV.zip

pdf ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА II 404-70//2017-IV

48 Преузимане

Преузми (pdf, 885 KB)

ObavestenjeOProduzenjuRoka II 404-70-2017-IV.pdf

pdf ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 404-70-2017-IV

50 Преузимане

Преузми (pdf, 203 KB)

IZMENA KONK DOK - II 404-70-2017-IV.pdf

pdf ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 404-70-2017-IV

55 Преузимане

Преузми (pdf, 203 KB)

IZMENA KONK DOK - I 404-70-2017-IV.pdf