folder 2019 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈЕ

folder Преговарачки поступак 404-6/2019-IV

Непредвиђени радови на инвестиционом одржавању зграде биоскопа у Дубовцу-трећа фаза.

folder Преговарачки поступак 404-7/2019-IV

Непредвиђени радови на изградњи капеле у Гају-трећа ф

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-10/2019-IV

НАБАВКА И УГРАДЊА ПВЦ ПРОЗОРА НА ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-11/2019-IV

ЈН БРОЈ 404-11/2019-IV-

ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КОВИНУ – НАБАВКА И МОНТАЖА

ТЕХНОЛОШКЕ  ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ, МАГАЦИН И ВЕШЕРАЈ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-12/2019-IV

''УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ КОВИН,

БРОЈ 404-12/2019-IV

  • Поѕзив за достављање понуде и
  • Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-16/2019-IV

НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ

У СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ АКТИВИРАЊА У МЗ ГАЈ, ДУБОВАЦ, СКОРЕНОВАЦ, ПЛОЧИЦА И МАЛО БАВАНИШТЕ

БРОЈ ЈН 404-16/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-21/2019-IV

САНАЦИЈА ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У СКОРЕНОВЦУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-15/2019-IV

ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КОВИНУ –

НАБАВКА ПРИБОРА, ПОСУЂА И ПОСТЕЉИНЕ

-  Партија I – Набавка прибора и посуђа од инокса и дрвета,

-  Партија I – Набавка прибора и посуђа од пластике и

-  Партија III – Набавка постељине, штеп дека, пешкира.

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-27/2019-IV

ЗА НАБАВКУ И ПОСТАВЉАЊЕ ЛИСНАТИХ СМЕРОКАЗА НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА

ЈН број 404-27/2019-IV

 

  • Позив за достављање понуда
  • Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-36/2019-IV

РАДОВИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ САЛЕ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-30/2019-IV

РЕКОНСТРУКЦИЈА СА ПРЕНАМЕНОМ И ДОГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА РЕКОНСТРУКЦИЈА СА ПРЕНАМЕНОМ И ДОГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ Број: 404-30/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-42/2019-IV

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА

ЗА КОШАРКУ ПРИ ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' У КОВИНУ

ЈН број 404-42/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-43/2019-IV

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-43/2019-IV
oтворени поступак
 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ МЗ СКОРЕНОВАЦ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-45/2019-IV

ЈН БРОЈ 404-45/2019-IV – САНАЦИЈА И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА

- Позив за достављање понуда и

- Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-48/2019-IV

САНАЦИЈА ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПУТНОГ ПРЕЛАЗА ПРЕКО КАНАЛА НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ ГАЈ – МАЛО БАВАНИШТЕ

БРОЈ: 404-48/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-50/2019-IV

Набавкa електроматеријала за текуће одржавање јавне расвете у Ковину и Месним заједницама

Број 404-50/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-49/2019-IV

 САНАЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ '' ЂУРА ЈАКШИЋ'' У КОВИНУ,

БР. 404-49/2019- IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-58/2019-IV

Превоз ученика са посебним потребама (основна и средња школа) и регресирани превоз ученика 15%.

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-54/2019-IV

ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ДЕПОНИЈЕ У МРАМОРКУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-41/2019-IV

РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЗАДРУЖНОГ ДОМА У ДЕЛИБЛАТУ – II ФАЗА,

ЈН БРОЈ 404-41/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-61/2019-IV

УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСЕВА ЛОКАНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

(РЕДОВНО САКУПЉАЊЕ ОТПАДА И КОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ПОРЕД ПУТЕВА)

У ЦИЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2019. ГОДИНИ“,

ЈН број 404-61/2019-IV

 

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-67/2019-IV

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛОВИМА УЛИЦЕ ТАКОВСКА И ЖЕЛЕЗНИЧКА У БАВАНИШТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-62/2019-IV

''НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕТВОРОСТРАНОГ САТА НА КРУЖНОМ ТОКУ У СКОРЕНОВЦУ,

Број ЈН  404-62/2019-IV

  • Позив за достављање понуда и
  • Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-73/2019-IV

ЈН БР. 404-73/2019-IV

ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ – НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВРТИЋА У КОВИНУ – II ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-75/2019-IV

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БЛОКОВИМА 74 И 94

У КОВИНУ – II ФАЗА, БРОЈ ЈН 404-75/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-76/2019-IV

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-80/2019-IV

''ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ НА ГРОБЉУ У ПЛОЧИЦИ,

Брoj 404-80/2019-IV''

 

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-70/2019-IV

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У БЛОКОВИМА 74 И 94

У КОВИНУ – I ФАЗА, БРОЈ 404-70/2019-IV

  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И
  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-84/2019-IV

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
 
Број јавне набавке
404-84/2019-IV
 

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-90/2019-IV

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА СА ИЗРАДОМ ГОРЊЕГ СЛОЈА ОДЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА СА ИЗРАДОМ ГОРЊЕГ СЛОЈА ОД
БЕХАТОН ПЛОЧА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-91/2019-IV

УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА  ИЗГРАДЊИ

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У БЛОКОВИМА 74 И 94 У КОВИНУ  - I ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-96/2019-IV

ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦРНИХ ТАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-98/2019-IV

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА У КОВИНУ

ЈН Број: 404-98/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-99/2019-IV

САНАЦИЈА ПРИЛАЗНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА ИСПРЕД БРОЈА 68 У КОВИНУ

ЈН БРОЈ: 404-99/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-111/2019-IV

ЈН бр. 404-111/2019-IV

НАБАКА OПРЕМЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''НАША РАДОСТ'' КОВИН

(Обликована у 7 партија)

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-116/2019-IV

ЈН број 404-116/2019-IV

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-122/2019-IV

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА, БРОЈ 404-122/2019-IV

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-128/2019-IV

УРЕЂЕЊЕ ЦРНИХ ТАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН- ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” У КОВИНУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-127/2019-IV

ЈН БРОЈ 404-127/2019-IV

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ПЛОЧИЦИ - II ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-126/2019-IV

ЈН број 404-126/2019-IV

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ

ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-135/2019-IV

Уређење „Извора” у Мраморку 
ЈН бр. 404-135/2019-IV 

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-139/2019-IV

''ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ПОПРАВКУ И ИЗГРАДЊУ ПОЉСКИХ ПУТЕВА

НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ КО ПЛОЧИЦА И КО СКОРЕНОВАЦ''

ЈН БРОЈ  404-139/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-143/2019-IV

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУ ''НАША РАДОСТ'' КОВИН

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА ДЕЧЈЕГ МОБИЛИЈАРА ЗА ДВОРИШТЕ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-142/2019-IV

ОПРЕМАЊЕ ПУ НАША РАДОСТ КОВИН

ПАРТИЈА 5 – НАБАВКА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ, БРОЈ ЈН 404-142/2019-IV

  • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-133/2019-IV

ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ФЕКАЛНИХ ВОДА У БАВАНИШТУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-133/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-134/2019-IV

ОГРАЂИВАЊЕ, НАБАВКА МОБИЛИЈАРА И УРЕЂЕЊЕ „ДЕЧИЈЕГ СЕЛА“ У КОВИНУ
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-134/2019-IV
oтворени поступак