archive ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-16/2019-IV

86 Преузимане

Преузми (zip, 669 KB)

JN 404-16-2019-IV.zip

НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ

У СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ АКТИВИРАЊА У МЗ ГАЈ, ДУБОВАЦ, СКОРЕНОВАЦ, ПЛОЧИЦА И МАЛО БАВАНИШТЕ

БРОЈ ЈН 404-16/2019-IV