archive ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-98/2019-IV

9 Преузимане

Преузми (zip, 552 KB)

JN 404-98-2019-IV.zip

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА У КОВИНУ

ЈН Број: 404-98/2019-IV

 

  • Позив за подношење понуда и
  • Конкурсна документација