folder КОМАСАЦИЈА

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf Решења - Привремени заступник НОВО

21 Преузимање

Преузми (pdf, 309 KB)

Rešenja - privremeni zastupnik1811.pdf

pdf Распоред комасација НОВО

47 Преузимане

Преузми (pdf, 15 KB)

Raspored kom 1811.pdf

archive Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Плочица НОВО Popular

127 Преузимане

Преузми (rar, 1.37 MB)

Spisak učesnika radi uvođewa u posed, po tablama, K.O. Pločica.rar

archive Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Скореновац НОВО Popular

167 Преузимане

Преузми (rar, 506 KB)

Spisak učesnika radi uvođenja u posed, po tablama, K.O. Skorenovac.rar

pdf Решење привремени заступник за Варга Ану у К.О. Скореновац НОВО

14 Преузимане

Преузми (pdf, 38 KB)

Rešenje privremeni zastupnik za Varga Anu, u K.O. Skorenovac.pdf

pdf Важно Обавештење учесницима комасације РАДИ УВОЂЕЊА У ПОСЕД 13.11.2019 НОВО

35 Преузимане

Преузми (pdf, 37 KB)

Važno obaveštenje učesnicima komasacije RADI UVOĐENJA U POSED, 13.11.2019..pdf

pdf Распоред увођења у поседе К.О. Скореновац НОВО

53 Преузимане

Преузми (pdf, 14 KB)

Raspored uvođenja u posede u K.O. Skorenovac.pdf

pdf Распоред увођења у поседе К.О. Плочица НОВО

53 Преузимане

Преузми (pdf, 13 KB)

Raspored uvođenja u posede u K.O. Pločica.pdf

pdf Решење привремени заступник од 13.11.2019. год.

18 Преузимане

Преузми (pdf, 153 KB)

Rešenja privremeni zastupnik od 13.11.2019.pdf

pdf Решење привремени заступник од 02.11.2019

11 Преузимане

Преузми (pdf, 468 KB)

Rešenja privremeni zastupnik od 02.11.2019..pdf

archive ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН КО СКОРЕНОВАЦ ПОСЛЕ РЕШАВАЊЕ ПРИМЕДБИ Popular

217 Преузимане

Преузми (zip, 846 KB)

PREGLEDNI PLAN KO SKORENOVAC POSLE REŠAVANjA PRIMEDBI.zip

pdf Решење привремени заступник ЛН 2099 KO Скореновац

16 Преузимане

Преузми (pdf, 259 KB)

Rešenje privremeni zastupnik, LN 2099 KO Skorenovac.pdf

pdf Решење привремени заступник ЛН 436 KO Скореновац

10 Преузимане

Преузми (pdf, 291 KB)

Rešenje privremeni zastupnik LN 436 KO Skorenovac.pdf

pdf Исправка решења бр. 461-1-2019-133-I-01

13 Преузимане

Преузми (pdf, 389 KB)

Ispravka rešenja br. 461-1-2019-133-I-01.pdf

pdf Обавештење о увођењу у посед КО Скореновац и КО Плочица

40 Преузимане

Преузми (pdf, 208 KB)

Obaveštenje o uvođenju u posed, KO Skorenovac i KO Pločica.pdf

pdf Комисија за комасацију, Решење бр. 461-12019-133-I-01

12 Преузимане

Преузми (pdf, 393 KB)

Komisija za komasaciju, Rešenje broj 461-1-2019-133-I-01.pdf

pdf Комисија за комасацију, Решење бр. 461-12019-132-I-01

5 Преузимане

Преузми (pdf, 358 KB)

Komisija za komasaciju, Rešenje broj 461-12019-132-I-01.pdf

pdf Редослед расподеле земљишта КО Плочица Popular

176 Преузимане

Преузми (pdf, 663 KB)

Redosled raspodele zemljišta KO Pločica (1).pdf

pdf Редослед расподеле земљишта КО Скореновац Popular

149 Преузимане

Преузми (pdf, 3.53 MB)

Redosled raspodele zemljišta KO Skorenovac.pdf

pdf Прегледни план расподеле комасационе масе Плочица -12000 Popular

331 Преузимање

Преузми (pdf, 484 KB)

Pregledni plan raspodele komasacione mase Plocica-12000.pdf