СА 37. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

07 јун 19
Прочитано 653 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На данас одржаној 37. седници актуелног сазива Општинског већа, утврђен је предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину, као и предлог Закључка о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години.
На данас одржаној 37. седници актуелног сазива Општинског већа, утврђен је предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину, као и предлог Закључка о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години. Тако ће се пред одборницима СО Ковин на следећој седници наћи други ребаланс овогодишњег буџета, са циљем распоређивања разлике оствареног суфицита у износу од 16.611.605,22 динара. Наиме, како је појашњено у образложењу, Одлуком о буџету општине Ковин за 2019. годину и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину (1. ребалансом, прим.аут) распоређен је део суфицита из ранијих година у укупном износу од 295.363.646 динара. Вишак прихода распоређен је на расходе за које је започета процедура јавних набавки, или су склопљени уговори или други документи који претпостављају трошење планираних расхода. Одлуком о завршном рачуну буџета општине Ковин за 2018. годину, утврђена је разлика укупних примања и укупних издатака (суфицит) у укупном износу од 311.975.251 динара. Како је део суфицита већ распоређен претходним одлукама, овом изменом и допуном одлуке врши се распоред преосталог, нераспоређеног дела суфицита. Тако, укупни приходи и примања, односно расходи и издаци укључујући и суфицит, према другом ребалансу износе 1.347.390.357 динара (укупна средства из осталих извора са суфицитом износе нешто преко 15 милиона динара).
Утврђени су и следећи предлози за коначно изјашњавање на Скупштини: првe изменe Плана рада Туристичке организације општине Ковин за 2019. годину и решења о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2019. годину; друге измене Програма пословања предузећа ЈП „Ковински комуналац“ за 2019. годину; одлуке о измени Одлуке максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Ковин за 2017. годину; одлуке о допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин;  одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; решења о разрешењу и именовању чланова и заменика секретара Изборне комисије у сталном саставу; решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке организације општине Ковин. Прихваћене су и достављају се СО Ковин на разматрање, информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин-гас“ Ковин, за период од 1. јануара до 31. марта 2019. године. 
Већници су једногласно донели Закључак којим се не прихвата понуда конзорцијума ЗУ апотека „Пет Плус“ Београд и ЗУ апотека „ФИЛИ ФАРМ“ из Велике Плане за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин. Закључак, са записником о утврђивању исправности садржине пристиглих понуда, доставља се СО Ковин на разматрање и предлаже се доношење нове одлуке о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин. 
Веће је на 37. седници усвојило следеће: трећу измену Програма и финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2019. годину;  измену Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2019. годину; Програм мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2019. годину; прву измену Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2019. години; прву измену Програма Савета за младе Скупштине општине Ковин за 2019. годину.
Већници су усвојили Записник о инспекцијском надзору извршеном над Домом здравља „Ковин“ Ковин, а донет је и  Закључак о стављању ван снаге Закључка Општинског већа број 418-4/2019-III од 09.4.2019. године. 
Општинско веће донело је решење о давању сагласности на употребу грба општине Ковин новооснованом веслачком клубу. 
Донета је Одлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавно информисања на територији општине Ковин у 2019. години са образложењем, на предлог стручне комисије која је разматрала све пројекте пристигле на раније расписани конкурс. На основу те одлуке, председница општине Ковин доноси решење о расподели средстава.
Донет је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Аутономну покрајину Војводина и општину Ковин и расписана су три јавна позива из области пољопривреде: за суфинансирање камата за пољопривредне кредите;  за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи; за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава. 
На данас одржаној седници донета је Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Ковину у Улици цара Лазара бр. 109, решење о образовању Комисије за спровођење процедуре и текст јавног огласа. 
Дата је сагласност Привредном друштву „Ауто центар Владисављев“ ДОО Баваниште, за коришћење дела парцеле која је у јавној својини, а ради обављања делатности техничког прегледа моторних и прикључних возила. 
Усвојен је Анекс I Уговора о закупу пословног простора између општине Ковин и Угоститељске радње „Ловачка прича“, којим се прецизира обвезник плаћања комуналних услуга за поменути простор. 
На почетку заседања, већници су једногласно усвојили записник са претходне, 36. седнице, одржане 24. маја 2019.

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31