Одштампајте ову страницу

СА 41. СЕДНИЦЕ ВЕЋА

18 сеп 19
Прочитано 609 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На заседању одржаном данас, 18. септембра, Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о распоређивању буџетских средстава националним саветима националних мањина на територији општине Ковин. Предлог се доставља СО Ковин на разматрање и усвајање.
На заседању одржаном данас, 18. септембра, Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о распоређивању буџетских средстава националним саветима националних мањина на територији општине Ковин. Предлог се доставља СО Ковин на разматрање и усвајање.
У оквиру своје коначне надлежности, Веће је донело Одлуку о преносу права коришћења на покретној ствари (Полицијској станици Ковин овим је на трајно коришћење дат алкометар, ради унапређења процеса рада из делогкруга полиције), као и  четврту измену Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Ковин (у неколико чланова који се односе на опис појединих послова и звања непосредних извршилаца) . 
Донето је решење о измени Решења о образовању Радне групе за спровођење Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини која се налази на територији општине Ковин. Нови члан је Предраг Костић, руководилац пољочуварске службе (уместо Досадашњег, Јовице Ивковића)
На 41. седници је донето и Решење о образовању Радне групе у поступку закључивања Колективног уговора у Дому здравља „Ковин“ Ковин. Радну групу чине помоћници председнице општине – Оливера Танасијевић (председник), Немања Вујасиновић (члан) и запослена у ОУ Ковин Виолета Јевтовић Вујичин (члан), сви дипломирани правници. У складу са датим овлашћењима, они ће у име оснивача учествовати у преговорима у вези са закључивањем колективног уговора, а доставиће Општинском већу мишљење о законитости предложеног документа који потписују још и синдикат и послодавац. 
Веће је донело решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин. Нови члан овог тела је Илија Шкорић, начелник ПС Ковин (уместо Зорана Лемлајића, помоћника командира у ковинској испостави полиције). 
Већници су донели и два решења о употреби средстава текуће буџетске резерве: Општинској управи за набавку пумпе за макету Дунава на Старом граду у Ковину, средства у износу од 600.000; Дому здравља Ковин, за исплату трошкова парничног поступка, средста у износу 116.158,40 динара.
На 41. заседању овог сазива, утврђен је и предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица, о чему ће се коначно изјашњаварти одборници СО Ковин.
Седницу је водио, због оправданог одсуства председнице општине, заменик председнице Зоран Николић, а на почетку је једногласно усвојен записник са 40. седнице, одржане 26. августа.