СА 45. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

05 дец 19
Прочитано 550 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На заседању одржаном данас, 5. децембра, Општинско веће општине Ковин једногласно је усвојило нови Пословник о раду (престаје да важи овај акт из 2015. године).
Закључком о измени закључка о задужењу чланова Општинског већа, нови већник Небојша Буфан задужен је за област спорта и омладине.
На заседању одржаном данас, 5. децембра, Општинско веће општине Ковин једногласно је усвојило нови Пословник о раду (престаје да важи овај акт из 2015. године).
Закључком о измени закључка о задужењу чланова Општинског већа, нови већник Небојша Буфан задужен је за област спорта и омладине.
Стављен је ван снаге Закључак Општинског већа број 400-30/2019-III од 29.10.2019. године, којим је тада утврђен Предлог одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину и враћа се надлежном одељењу ОУ Ковин ради усаглашавања са изменама фискалне стратегије за 2019, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и са новим Упутством за израду програмског буџета.  
Једногласно је усвојена трећа измена Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2019. годину, као и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2019. године до 30.9.2019. године и ЈП „Ковин-гас“ Ковин за исти период.
Већници су донели и Одлуку о стављању ван снаге предлога одлуке о измени Одлуке о усклађивању новачних казни за прекршаје у одлукама из области комуналних делатности од 29.10.2019. године и утврдили нови предлог поменуте измене одлуке, који ће се наћи пред одборницима на наредном скупштинском заседању. Такође, утврђен је и предлог нове Одлуке о службеној употреби језика и писма на територији општине Ковин.
У оквиру своје надлежности, Веће је донело и следеће одлуке: о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле 9317/9 и 931710 К.О. Ковин и текст уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин прикупљањем писаних понуда; о избору најповољније понуде за давање у закуп грађевинског земљишта које је по култури пољопривредно земљиште и уговора о давању у закуп; о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 3050/73 и 3058/10 К.О. Ковин прикупљањем писаних понуда, текст огласа о томе и решење о формирању Комисије за спровођење поступка.
Донета је Одлука о давању у закуп пословног простора Удружењу ратних и војних инвалида општине Ковин и дато овлашћење председници општине Сањи Петровић да закључи уговор о закупу. Реч је о простору на адреси ЈНА бр. 8 у Ковину, где су до недавно били шахисти (ШК „Раднички“). Прихваћен је и анекс II споразума о коришћењу пословног простора са Министарством финансија-Управом за трезор, којим се коришћење простора у приземљу зграде Општине у ЈНА 5 продужава за наредних пет година.
Веће је дало сагласност Месној заједници Мраморак за извођење радова на текућем одржавању објекта Дома културе у Мраморку. Захтев за добијање сагласности МЗ Мраморак упутила је крајем новембра, а на основу потребе за поправкама електричне инсталације и пошто су средства за извођење радова обезбеђена трећим ребалансом финансијског плана ове МЗ за 2019. годину.  
Донета су решења о одбијању жалбе ДОО „Инжењеринг“ Ковин и жалбе Раденка Думића из Ковина.
Веће је утврдило предлоге и упућује на коначно разматрање Скупштини општине Ковин следеће: давање сагласности на употребу грба у логотипу и имена општине Ковин у називу „Спортско веслачком удружењу Ковин“ из Ковина;  решења о измени и допуни Решења о образовању Комисије за планове општине Ковин, а реч је о усклађивању састава ове комисије са правилником донетим 2019. године, којим се уређује начин и поступак избора чланова; решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин и решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац.
На почетку седнице коју је водио заменик председника општине Зоран Николић, усвојени су записник са 44. седнице одржане 15. новембра; са 27. телефонске седнице одржане 21. новембра и са 28. телефонске седнице, одржане 26. новембра 2019. године.

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31