СА 12. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

16 јун 16
Прочитано 810 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Општинско веће којем председава Сања Петровић, председница општине Ковин, одржало је 12. седницу, на којој је усвојен Нацрт одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2016. годину.


Општинско веће којем председава Сања Петровић, председница општине Ковин, одржало је 12. седницу, на којој је усвојен Нацрт одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2016. годину, заједно са Нацртом закључка о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада Установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2016. години. Тако ће се други ребаланс овогодишњег буџета општине наћи као централна тачка на првом следећем заседању СО Ковин. Други ребаланс је у процедури доношења пре свега због чињенице распоређивања разлике острвареног суфицита, како стоји у образложењу. Према предложеном, укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2016. године, издаци и расходи, износе 1.201.252.686,00 динара.
Већници су, сходно претходном, усвојили и нацрте измена различитих општинских програма о чему ће се такође коначно изјаснити одборници и то: друге измене Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2016. годину; друге измене Програма и Финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2016. годину; друге измене и допуне Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2016. годину; прве измене Плана рада Туристичке организације општине Ковин за 2016. годину, уз нацрт решења о давању сагласности на другу измену Финансијског плана; решења о давању сагласности на измену Програма и Финансијског плана Општинског ватрогасног савеза Ковин за 2016. годину; прве измене Програма Савета за младе Скупштине општине Ковин за 2016. годину.
Прихваћен је и Нацрт одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин Установи Центар за социјални рад „Ковин“ и упућен СО Ковин на разматрање.

На 12. седници усвојена је измена Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2016. години, затим другa изменa Посебног програма расподеле средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину.
Донета је Одлука о расподели средстава из буџета општине Ковин за програме и пројекте културно уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва.
Општинско веће донело је Одлуку о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин у Мраморку у Ул. Жарка Зрењанина бр. 69, jавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп тог простора, као и решење о образовању Комисије за прикупљање понуда.
Донета је и Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за крчење и куповину самониклих стабала дрвећа на катастарским парцелама број 4529 и 4531/1 КО Дубовац, а решењем је образована Комисије за прикупљање понуда.
Одлучено је и да се да у закуп пословни простор Еколошком удружењу сеоског туризма „Делиблато оаза“, а детаљи су у уговору који ће бити потписан између Општине Ковин и поменутог Еколошког удружења.
Прихваћен је текст уговора о раскиду Уговора о закупу пословног простора, број 361-93/2015-II од 18.11.2015. године.
Веће је донело Правилник о коришћењу повластица за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћају.
Усвојена је и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин за 2016. годину.
Донет је закључак о стављању ван снаге Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Ковину, Улица цара Лазара 85, број 361-26/2016-III.
Веће је усвојило неколико решења о измени састава комисија: за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин, катастарска парцела бр. 7379 КО Ковин; катастарска парцела бр. 2074 и 2087 КО Мраморак; катастарска парцела бр. 3172/16 КО Дубовац; катастарска парцела бр. 3172/37 КО Дубовац.
Прихваћен је и упућује се у форми предлога СО Ковин на разматрање и усвајање, нацрт решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Ковин, као и решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Ковин“ у Ковину. Усвојен је и нацрт решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Жарко Зрењанин“, Скореновац.

Дата је сагласност на Правилник о организацији рада и систематизацији послова и радних задатака ЈП за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин, који је, у складу са најновијим сетом прописа, донео в.д. директора 15. јуна 2016. године.
Веће није прихватило ниједну од три жалбе које је поднело ДОО „ИНЖЕЊЕРИНГ“, односно донета су решења о одбијању жалбе изјављене против Решења Општинске управе Ковин, бр. 434-2/91/2014 од 11.8.2014. године; жалбе бр. 434-2/28/2015 од 08.5.2015. године; жалбе бр. 434-2/1/3/2015 од 24.6.2015. године.
Одбијен је посебним решењем предлог ВП „Подунавље“ Ковин за понављање поступка окончаног Решењем Општинског већа општине Ковин, број 355-43/2016-III од 22.3.2016. године.
Донето је и решењс о одбијању жалбе Спремо Руже из Ковина.


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31