КОНСТИТУИСАНО НОВО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, УСВОЈЕН НАЦРТ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

09 јул 15
Прочитано 1409 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Конститутивна седница новог Општинског већа одржана је у понедељак, 6. јула. На почетку заседања, председник Зоран Николић честитао је члановима Већа на избору и у име свих још једном захвалио на указаном поверењу


Novo VECE 2 006Конститутивна седница новог Општинског већа одржана је у понедељак, 6. јула. На почетку заседања, председник Зоран Николић честитао је члановима Већа на избору и у име свих још једном захвалио на указаном поверењу, додавши да ће дату функцију заједно обављати часно и коректно, у складу са законима и Статутом општине, а пре свега у интересу свих грађана. Председник је поновио да већници неће имати појединачна задужења, већ ће се бавити одређеним темама и решавати проблеме „ у складу са минулим радом, струком и афинитетима“.
Већ на првој седници, разматран је нацрт другог овогодишњег ребаланса Буџета општине и измене финансијских планова корисника.
Утврђен је предлог Одлуке о другој измени Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину, уз предлог закључка о другој измени и допуни Заључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин за 2015. годину, а планирани приходи и издаци су у нивоу 1.273.265.000,00 динара. Како се чуло, „ребаланском се распоређује суфицит у износу од укупно 70 милиона динара“. Од тога, наменских је 36 милиона, а ненаменских 34.
Овим другим „препакивањем“ буџета за 2015. предлаже се да се средства недавно укинутог Фонда за становање општине Ковин, у износу од 37 милиона динара, преусмере за изградњу још једног вртића у Ковину, највероватније на територији Друге месне заједнице (средства за 1. фазу, за куповину земљишта и почетак изградње).
Када је реч о приходима добијеним од виших нивоа власти, капитални наменски трансфери из АП Војводине намењени су, у износу од 8,3 милиона динара, за суфинансирање изградње Фабрике воде у Баваништу и 3,7 милиона за замену водоводне мреже у Улици Светозара Марковића у Ковину.
Овако утврђен предлог биће пред одборницима СО Ковин на првој наредној седници (очекује се да то буде током наредне седмице, половином јула).
На 1. седници сходно су утврђени и предлози прве измене Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2015. годину; прве измене Програма и Финансијског плана коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Ковин за 2015. годину; Финансијског плана Туристичке организације, уз давање сагласности и измену Плана и Програма рада Туристичке организације општине Ковин за 2015. годину; прве измене и допуне Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2015. годину; Програма и Финансијског плана Савета за младе Скупштине општине Ковин.
Novo VECE 2 007Дата је сагласност на прву измену Програма пословања, као и Програма коришћења буџетске помоћи – субвенције за 2015. годину ЈП „Ковински комуналац“ Ковин. Измена се заправо односи на преусмеравање средстава у оквиру програма, па ће се део од 1,5 милиона динара, предвиђених за куповину возила за пробијање канализације и усисавање муља (популарне „wome“) утрошити за инвестиционо одржавање ограде на сеоском гробљу у Скореновцу, прва фаза.
Донета је прва измена Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2015. години, на предлог локалног Савета за безбедност саобраћаја на путевима (ово тело иначе доноси програме из поменуте области). Посебна средства предвиђена су за постављање семафора крај ОШ „Бора Радић“ у Баваништу, укупно 3,6 милиона, као и за видео-надзор на свим семафоризованим раскрсницама и код Пилане (на улазу у Ковин из правца Баваништа), укупно око 3,3 милиона динара.
У вези са безбедношћу на путевима, приликом разматрања ове тачке неизоставно се наметнула тема завршетка обилазнице око Баваништа, имајући у виду последњи случај несреће на том државном путу, када је страдала готово цела породица. Председник Зоран Николић обавестио је већнике да је ЈП „Путеви Србије“, као финансијеру изградње ове саобраћајнице, дана 3. јула 2015. упућена ургенција у вези са завршетком изградње обилазнице око Баваништа, у којој се недвосмислено наводи да је Општина Ковин своје обавезе у вези са инвестицијом завршила и предала „Путевима Србије“ ради реализације (на крају овог извештаја прочитајте цео текст ургенције коју је председник општине Зоран Николић послао на личност директора ЈП „Путеви Србије“).
На седници је утврђена и прва измена Посебног програма расподеле средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2015. годину. Ова средства била би употребљена за поправку тротоаара у насељеним местима, као и за поправку стаза на гробљу у Ковину.
Општинско веће утврдило је још неколико предлога одлука о којима ће коначно одлучивати сазив Скупштине општине: Одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује (извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Светозара марковића, од Улице цара Лазара до Улице 1. маја и у Улици 1. маја, од Улице Светозара марковића до Немањине улице у Ковину), затим Одлуке о заштити и одржавању војничког гробља у Ковину и обележавању Дана ослобођења Ковина у Првом светском рату (чиме се ближе уређује заштита овог локалитета и обележавање ослобођења из 1918. године); Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин ОШ „Јован Јовановић Змај“ (право коришћења Летњег дворишта, одржавање, право својине остаје Општини); Одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин; Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин (додаје се тачка према којој МЗ „организује манифестације које се одвијају на територији месне заједнице“, а допуна је с циљем стварања правног основа за обезбеђивање финансијских средстава из буџета Општине, за организацију различитих манифестација).
Донета је Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом, као и Одлука о покретању поступка за прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом Конкретно, реч је о прибављању непокретности у јавну својину општине Ковин из јавне својине АП Војводине, за потребе изградње новог објекта ПУ „Наша радост“, на месту на којем се већ налазио објекат који је током пролећа, због склоности урушавању, забраљњен за употребу решењем општинског грађевинског инспектора.
Донет је и закључак о којим се прихвата текст Колективног уговора Јавног предузећа „Ковин-гас“ Ковин и овлашћује председник општине да, у име оснивача, потпише овај колективни уговор. Како је образложено, премашени су сви законски рокови за доношење овог документа (рок био крај јануара), с обзиром да је готово све то време директор ЈП био у оставци. Веће је донело и Одлуку о преносу права коришћења основног средства пенте за чамац за спасавање.
Извештај о раду пољочуварске службе за мај 2015. није разматран. Материјал се, закључено је, враћа обрађивачу, јер већници нису задовољни садржајем – не указује се на многобројне жалбе које се чују у вези са крађама на пољима и сл, па је, како је нагласио председник Николић, заказан састанак са директором агенције која води поверени посао, како би се указало на пропусте и видело шта даље.

НОВИ САЗИВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


Novo VECE 2 008Ново Општинско веће чине: председник општине Зоран Николић, заменик председника Даниел Зарија (по функцији) и већници Велимир Рађеновић, Ђура Црепајски, Сања Спасић (из досадашњег сазива), Јасмина Ђаков, Трандафир Јенча, Оливера Танасијевић, Петар Стаменовић и Славољуб Стојадинов.
Драган Шљивовачки, већник старог сазива који је такође изабран на ванредној седници СО од 23. јуна, у међувремену је поднео оставку на функцију. Тако ће нова „влада“ 11. члана добити после наредне скупштинске седнице, пошто ће одборници бирати још једног већника.

 

 

УРГЕНЦИЈА „ПУТЕВИМА СРБИЈЕ“


Поштовани,
Овим путем обраћамо се да по хитном поступку размотрите наш захтев да се што пре приступи асфалтирању обилазног пута око насељеног места Баваниште у општини Ковин, с обзиром да су се стекли апсолутно сви услови неопходни за завршетак ове велике и посебно значајне инвестиције за ширу заједницу.
Кажемо „апсолутно сви услови“, јер је Општина Ковин – и више од оног што је у надлежности локалне заједнице, с обзиром да је реч о државном путу – исходовала све потребне дозволе и сагласности и обезбедила комплетну пројектну документацију која вам је, на ваш захтев за хитну доставу од 06.8.2014, послата већ наредног дана, 07.8.2014. године.
Подсећања ради, достављени су вам главни пројекти саобраћајница, саобраћајне сигнализације, одводњавања, коловозне конструкције, јавног осветљења, заштите постојећих инсталација, затим пројекат технологије и организације грађења. Уз то, достављен је и оригинал Решења о грађевинској дозволи за изградњу обилазнице око Баваништа, издатог од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине под бр. 130-351-374/2013-01, од 26.5.2014. године, као и копија решења о грађевинској дозволи за изградњу електроенергетских објеката неопходних за осветљење раскрсница.
Од тада, прошла је скоро година. Изгубљено време – усудићемо се да кажемо не због нашег нечињења – довело је до нове несреће са смртним исходом. Не смемо да дозволимо да се нешто иоле слично догоди због чињенице да није завршена обилазница. У тај пут већ је уложено готово милион евра, много људи је уградило своје знање и стручност и сада, када смо на завршетку, мора се делати одговорно и
ефикасно. Да на насловне стране новина стигне слика новог, безбедног пута, уместо стравичних сцена људске несреће.
С вером да ћете ову ургенцију крајње озбиљно и по хитном поступку размотрити, поздрављамо Вас и подсећамо да смо спремни за сваку врсту сарадње и логистике, сходно локалним надлежностима, у вези са завршетком изградње обилазнице.
С поштовањем,


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Николић, дипл. правник,с.р.


КАЛЕНДАР

« Јун 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30