Одштампајте ову страницу

СА 2. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

02 јун 17
Прочитано 1896 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Општинско веће општине Ковин одржало је у петак, 2. јуна 2017. године своју другу седницу.
Седницу је водила председница Сања Петровић, која је на почетку констатовала да заседању присуствују сви већници.


Општинско веће општине Ковин одржало је у петак, 2. јуна 2017. године своју другу седницу.
Седницу је водила председница Сања Петровић, која је на почетку констатовала да заседању присуствују сви већници.
По усвајању записника са Конститутивне седнице одржане 26. маја 2017. године, донета су два решења о давању у закуп јавног грађевинског земљишта и то предузетници Лили Стоја из Скореновца („Стоја плус“, Ковин) и Горану Цветковићу из Радинца (СТР „Пиколо“ Ковин), чије су понуде прихваћене по јавном конкурсу за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката и киоска на површинама јавне намене на територији општине Ковин.
Донето је, такође по основу завршеног јавног конкурса, решење о давању у закуп непокретности у јавној својини у блоку 119 у Ковину (катастарска парцела са наменом радне зоне, пословно-производних садржаја), предузећу „Александар Багрем“ доо Ковин, а прихваћен је и предложени уговор о томе, који ће, у име Општине Ковин, са закупцем закључити председница Сања Петровић.

Прихваћен је Извештај о спроведеним изборима 21. маја 2017. године за чланове Савета месних заједница са подручја општине Ковин и прослеђује се одборницима Скупштине општине Ковин на разматрање и усвајање.

Већници су на 2. седници усвојили и нацрте за нова кадровско-мандатна решења, осносно сазиве скупштинских савета и комисија, па се СО Ковин достављају предлози о разрешењу досадашњих, и избору нових следећих тела: председника, чланова и секретара Изборне комисије у сталном саставу; председника и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине општине Ковин; председника и чланова Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност Скупштине општине Ковин; председника и чланова Савета за заштиту животне средине Скупштине општине Ковин; председника и чланова Савета за јавне службе Скупштине општине Ковин.председника и чланова Савета за привреду Скупштине општине Ковин; Комисије за административно-мандатна питања Скупштине општине Ковин; председника и чланова Комисије за представке и притужбе Скупштине општине Ковин; председника и чланова Комисије за прописе Скупштине општине Ковин.
Веће је прихватило предложени нацрт решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак, о чему ће се такође изјашњавати одборници, на једној од наредних седница.

Поред чланова Општинског већа, данашњем заседању присуствовали су помоћници председнице општине Ратко Мосуровић, Оливера Танасијевић и Немања Вујасиновић, секретарка СО Ковин Радмила Сикимић и руководиоци одељења у ОУ Ковин, Љубомир Ђорђевић и Радован Вукосављевић.