Одштампајте ову страницу

СА 16. СЕДНИЦЕ ВЕЋА: ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА И АМАТЕРИМА

03 апр 18
Прочитано 734 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
Општинско веће општине Ковин заседало је у уторак, 3. априла, 16. пут у овом сазиву. Председавао је заменик председника општине, Зоран Николић (у одсуству председнице општине Сање Петровић).
Општинско веће општине Ковин заседало је у уторак, 3. априла, 16. пут у овом сазиву. Председавао је заменик председника општине, Зоран Николић (у одсуству председнице општине Сање Петровић).
Већници су једногласно усвојили неколико нацрта одлука и решења који се у форми предлога упућују СО Ковин на разматрање и коначно усвајање: одлуке о измени Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини; одлуке о измени и допуни Одлуке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин и одлуке о доношењу Програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин; решења о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин у Мраморку у Ул. Жарка Зрењанина бр. 69 и Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Gomex доо; решења о разрешењу и именовању члана Изборне комисије у сталном саставу; решења о разрешењу и избору члана Савета за буџет и финансије СО Ковин.
Утврђен је предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији општине Ковин за период 2018-2020. година, о којем ће такође одлучивати одборници, као и о Извештају о раду и финансијском пословању и Анализи пословања ЈП „Ковински комуналац“ за 2017. годину; Извештају о раду и финансијском пословању и Анализи пословања ЈП „Ковин-гас“ за 2017. годину; Извештају о раду Општинске управе Ковин за 2017. годину; Извештају о раду Правобранилаштва општине Ковин за 2017. годину и Извештају о раду Локалног савета за здравље општине Ковин за 2017. годину (све извештаје већници су једногласно прихватили). 
На 16. седници донета је Одлука о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2018. години. У буџету је за ову намену издвојено укупно осам милиона динара, а петочлана комисија ценила је пристигле пројекте на основу Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Ковин. Средства су опредељена за 84 пројекта ( најмање је додељено 10.000, а највише 600.000 динара). Претходно, Веће је усвојило извештај о правдању средстава која су удружења добила у 2017. години.
Донета је и Одлука о расподели средстава из буџета општине Ковин за програме и пројекте културно уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва и усвојен извештај о учешћу у финансирању и суфинансирању оваквих програма за период јануар-децембар 2017. године. У овој години, опредељено је 2 милиона динара за ову намену, а средства су додељена за 13 програма-пројеката.
Општинско веће расписало је Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин (катастарска парцела и породична стамбена зграда у грађевинском реону у блоку 27 у Ковину).
Донето је Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији радних места у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин (директор установе доноси Правилник, а у надлежности Већа је давање сагласности на овај акт, прим.аут). 
Веће је решењем образовало нови састав Комисије за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији општине Ковин (претходни именован 2016. године, прим.аут).Комисијом председава Оливера Танасијевић, помоћница председнице општине за област друштвених делатности, а чланови су Бојана Митровић Тасић, већница; Љубомир Ђорђевић, руководилац одељења у Општинској управи; Вера Марковић, шеф Одсека за општу управу и Вендел Ваштаг, програмски сарадник Центра за културу Ковин.
Већници су донели и Одлуку о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу бр. 9308/206, КО Ковин – то је „Ауто кодекс“ доо Београд-Земун, предузеће са којим ће бити закључен уговор о отуђењу (парцела се налази у блоку 116 у Ковину, прим.аут).
Донет је закључак о усвајању захтева Горана Младеновића из Мраморка; затим о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Ковин; о одобравању извођења радова на инвестиционом одржавању пословног простора Слободану Тасићу из Ковина. Донето је и  решење о одбијању жалбе Ђурице Глигоријева из Ковина. 
Записник са 15. седнице Општинског већа, одржане 9. марта, усвојен је на почетку данашњег заседања.